Projekt biodrukowania 3D bionicznej trzustki

Aż ponad dwa i pół miliona Polaków choruje na cukrzycę, z tego dwieście tysięcy to chorzy na cukrzycę typu 1. Insulinoterapia, nieustannie udoskonalane pompy insulinowe, systemy do ciągłego pomiaru glikemii to doskonałe rozwiązanie dla większości pacjentów. Jednak obecnie jedynym sposobem na całkowite wyleczenie jest przeszczep trzustki lub w mniejszym stopniu przeszczepienie wysepek Langerhansa. (Wyspy zostały odkryte w 1869 r. przez niemieckiego patologa i anatoma Paula Langerhansa. Pełnią one zasadniczą rolę w wydzielaniu dokrewnym. Ich uszkodzenie lub zniszczenie powoduje powstawanie cukrzycy). Brak narządów do przeszczepów, to największe ograniczenie (w Polsce do przeszczepów należy zakwalifikować około dziesięć tysięcy chorych, podczas gdy liczba średnio wykonywanych operacji wynosi czterdzieści rocznie), ryzyko powikłań chirurgicznych, przewlekła immunosupresja – czyli hamowanie odpowiedzi immunologicznej organizmu różnymi czynnikami. Chcąc wspomóc walkę z cukrzycą zrodził się pomysł na stworzenie trzustki na miarę, trzustki utworzonej z własnych transformowanych komórek macierzystych.

Grupa polskich naukowców pod przewodnictwem transplantologa dr n. Med. Michała Wszoły podjęła próbę znalezienia skuteczniejszej pomocy chorym na cukrzycę, których liczba niestety stale rośnie. Powstał unikalny w skali światowej projekt – bioniczna trzustka. W 2015 roku z inicjatywy Fundacji Badań i Rozwoju Nauki założono konsorcjum BIONIC, które realizuje projekt Biodrukowanie 3D rusztowań przy użyciu wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki. Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnej trzustki takiej, którą można bez większych problemów przeszczepić pacjentowi, żeby umożliwić mu normalne funkcjonowanie i zapobiegnie powikłaniom, które są często przyczyną śmierci.

Jeśli program się powiedzie, na co oczywiście liczymy, za 4-5 lat naukowcy będą przygotowani do przeprowadzenia pierwszych badań z udziałem pacjentów. Widzimy, że wielu diabetyków patrzy na naszą pracę z nadzieją, dodając nam sił i chęci do działania. Chciałbym zwrócić uwagę, że tego typu badania są unikalne w skali światowej. Ponadto Polskie Konsorcjum Bioniczne należy do liderów ośrodków zajmujących się tą tematyką. Dr n. Med. Michał Wszoła.

Czekamy z nadzieją na efekty.

źródło: fundacjabirn.pl/en/our-project/bionic-pancreas/

Obraz ZMorph3D z Pixabay

Bioniczna trzustka 3d

Warto przeczytać