14 listopada 2019 – Światowy Dzień Cukrzycy

Symbolem walki z cukrzycą stało się błękitne kółko, które obecne jest we wszystkich kulturach świata, symbolizuje życie i śmierć, ale przede wszystkim jest znakiem jedności.

Cukrzyca jest chorobą społeczną, na którą zapada coraz większa liczba osób. Na świecie co 5 sekund diagnozuje się cukrzycę u kolejnej osoby. Co 10 sekund ktoś umiera z powodu powikłań tej choroby. Z cukrzycą zmaga się już 285 milionów pacjentów. Szacowana liczba chorych w Polsce wynosi ponad 2,17 miliona, czyli ponad 5 proc. polskiego społeczeństwa, a ponad 450 tys. osób nie jest świadomych swojej choroby. W ostatnich latach cukrzyca zyskała wysoką rangę w hierarchii najważniejszych problemów zdrowotnych świata. W 2006 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła rezolucję uznając plagę cukrzycy za pierwszą, niezakaźną epidemię współczesnej cywilizacji.

Światowy Dzień Cukrzycy został zapoczątkowany w 1991 r. przez Międzynarodową Fundację Diabetologiczną (IDF). Na Światowy Dzień Cukrzycy został wybrany 14 listopada na cześć Sir Fredericka Bantinga (data jego urodzin), jednego z odkrywców insuliny. W 2006 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęła rezolucję z okazji Światowego Dnia Cukrzycy jako oficjalny Dzień ONZ . Jest on obecnie obchodzony w ponad 160 krajach na całym świecie.

IDF i ONZ wraz z ich organizacjami członkowskimi i krajami uznały, że cukrzyca stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia na świecie i jest chorobą, której nie można zignorować. Celem Światowego Dnia Cukrzycy jest uświadomienie choroby i jej wpływu na nas wszystkich. Nacisk kładziony jest również na znalezienie sposobów zapobiegania cukrzycy oraz powikłań. Liczba osób chorych na cukrzycę rośnie, a cukrzyca ma wpływ na nasze społeczeństwo i gospodarkę, w tym zwiększonych kosztów leczenia. Chociaż zdiagnozowanie cukrzycy nie jest już wyrokiem śmierci, jak to miało miejsce przed odkryciem dr Bantinga, nadal ma duży wpływ na dzisiejszy świat.

Aby pomóc ludziom zbliżyć się do siebie i zwiększyć świadomość na temat cukrzycy i jej skutków, niebieskie koło powstało w wyniku procesu, który doprowadził do rezolucji ONZ. Jest to rozpoznawalny na całym świecie symbol, który pomaga łączyć ludzi i przypomina nam, że musimy współpracować, aby zmienić sytuację w dążeniu do położenia kresu cukrzycy.

Każdego roku Światowy Dzień Cukrzycy koncentruje się na jednym temacie, który jest przedmiotem specjalnej uwagi. Tematy dotychczas poruszane dotyczyły m.in. cukrzycy i praw człowieka (opieka dla każdego cukrzyka, cukrzyca u dzieci i młodzieży), cukrzycy i stylu życia (nadwaga, zdrowe odżywianie, stopa cukrzycowa), kosztów leczenia cukrzycy, edukacji, prewencji.

Temat 2019 roku to RODZINA I CUKRZYCACukrzyca; chroń swoją rodzinę.

Obraz Alexey Hulsov z Pixabay

World Diabetes Day

Warto przeczytać