Czym jest Flame of Hope czyli Płomień Nadziei

Płomień Nadziei to wieczny płomień, który został rozpalony przed czterotysięcznym tłumem widzów przez Jej Wysokość Królową Matkę Elżbietę w dniu 7 lipca 1989 r. jako hołd dla dr Fredericka Granta Bantinga i wszystkich ludzi, którzy stracili życie z powodu cukrzycy. Służy jako przypomnienie, że insulina zarządza cukrzycą, ale jej nie leczy, a ostatecznie oznacza nadzieję, że wkrótce znajdzie się lekarstwo. Płomień będzie płonął tak długo aż zostanie opracowane lekarstwo na cukrzycę. Po znalezieniu lekarstwa płomień będzie zgaszony przez badaczy, którzy je odkryją.

Flame of Hope
Flame of Hope czyli Płomień Nadziei

Płomień Nadziei płonie na Sir Frederick Banting Square w Londynie Ontario w Kanadzie obok Narodowego Miejsca Historycznego Banting House.
Banting House jest znany jako Miejsce narodzin insuliny. Znajduje się na 442 Adelaide Street North w Londynie w Ontario w Kanadzie. Jest to dom, w którym Sir Frederick Banting obudził się o drugiej w nocy 31 października 1920 r. z pomysłem, który doprowadził do odkrycia insuliny.

Banting House
Banting House

Od 1984 r. w domu znajduje się muzeum poświęcone odkryciu Bantinga i jego życiu, a także okręgowy oddział Canadian Diabetes Association ( od 2017 r. Canadian Diabetes). Dla wielu osób dotkniętych cukrzycą dom jest emocjonalnym przypomnieniem naukowego wkładu Bantinga, który uratował im życie lub życie ich bliskich.
Pomnik pod Płomieniem został zaprojektowany przez Roberta Gearda. Jest to 15-tonowy, zwężający się pomnik wykonany z granitowego onyksu o 2,1 metrowej wysokości. Pomnik jest odporny na działanie kwasów i deszczu.
W 1989 roku Płomień Nadziei został zdewastowany przez dwudziestosześcioletniego mężczyznę, który przyznał się do zduszenia płomienia kurtką, ostatecznie roztrzaskując wyłączniki zapłonu i palnik, powodując szkody w wysokości 1760 USD. Królowa Matka wysłała list wyrażający żal i zachęcający do ponownego rozpalenia Płomienia. Odpowiedzialny za to człowiek, został skazany na wykonywanie prac społecznych, a także na pokrycie kosztów naprawy pomnika. W październiku 1996 sędzia JM Seneshen ponownie poświęcił Płomień Nadziei. Królowa Matka wysłała osobiste pozdrowienia wyrażając nadzieję, że lekarstwo na cukrzycę będzie szybko wynalezione.

Flame of Hope

Warto przeczytać