Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 14 listopada 2020

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą (WDD) został utworzony w 1991 roku przez IDF (Światowa Organizacja Diabetologiczna) i Światową Organizację Zdrowia i stał się oficjalnym Dniem Narodów Zjednoczonych w 2006 roku, w rocznicę urodzin Sir Frederica Bantinga, który wraz z Charlesem Bestem w 1922 roku wspólnie odkryli insulinę.

Tematem Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 2020 jest Pielęgniarka i cukrzyca.

Kampania chce uświadomić kluczową rolę pielęgniarek w pomocy osobom chorującym na cukrzycę, których liczba stale rośnie na całym świecie. Pielęgniarki wykonują znakomitą pracę wspierając pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi. Chorujący na cukrzycę, albo zagrożeni zachorowaniem także potrzebują ich opieki. Przed diabetykami wyrasta wiele wyzwań. Rola pielęgniarek staje się coraz ważniejsza z radzeniem sobie z wpływem tej choroby na organizm. Są miejsca gdzie pielęgniarki są pierwszymi, a czasem jedynymi pracownikami służby zdrowia, z którymi diabetyk ma kontakt, dlatego jakość ich wstępnej oceny, opieki i leczenia ma kluczowe znaczenie.

Dysponując odpowiednią wiedzą pielęgniarki mogą wiele zmienić dla osób dotkniętych cukrzycą:

  • wczesne diagnozowanie cukrzycy w celu zapewnienia szybkiego leczenia
  • zapewnienia szkolenia w zakresie samokontroli i wsparcia psychicznego osobom chorym na cukrzycę w celu zapobiegania powikłaniom tej choroby
  • zwalczanie czynników ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2

Potrzebna jest edukacja, aby wyposażyć pielęgniarki w umiejętności wspierające chorych. Pracownicy służby zdrowia i rządy muszą uznać znaczenie inwestowania w edukację i szkolenie.

Globalny niedobór pielęgniarek wyniósł w 2018 roku 5,9 mln osób. Liczba przeszkolonych i zatrudnionych pielęgniarek powinna rosnąć o 8% rocznie, aby przezwyciężyć alarmujące niedobory w zawodzie do 2030 roku.
IDF zwraca się do rządów krajowych o uznanie i zwiększenie roli pielęgniarek w opiece diabetologicznej.

World Diabetes Day 2020

Obraz Alexey Hulsov z Pixabay

World Diabetes Day

Warto przeczytać