Problemy dzieci z chorobami przewlekłymi w szkole

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministra Zdrowia (ustawa z 12 kwietnia 2019 r.) dzieci z chorobami przewlekłymi mogą otrzymać pomoc wyłącznie od pracownika zatrudnionego do sprawowania opieki zdrowotnej po uprzedniej pisemnej zgodzie rodziców do podawania leków.

Ze względu na sytuację panującą w szkolnictwie polskim pielęgniarka lub higienistka pracują w niepełnym wymiarze godzin. Wynika to z faktu, że głównym miejscem ich zatrudnienia nie jest szkoła.

Nauczyciel stosuje się do przepisów prawa oświatowego i realizuje powierzone mu zadania zgodnie z podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą ale nie odpowiada za opiekę zdrowotną i nie może podawać dziecku leków. Nie bierze na siebie takiej odpowiedzialności bo w grę wchodzi zdrowie i życie ludzkie.

Jest to trudna sytuacja zarówno dla dzieci , nauczycieli i rodziców dzieci chorych na cukrzycę.

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Cukrzyca wśród dzieci

Warto przeczytać