Jak uzyskać dofinansowanie na sprzęt fitness do rehabilitacji domowej?

Dla wielu osób rehabilitacja w warunkach domowych jest niezwykle istotna. Od indywidualnej, codziennej i regularnej pracy bardzo często zależy ból, poprawa stanu zdrowia, codzienna jakość życia i samopoczucie. Niestety nie każdy chory ma możliwość zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Z tego powodu istnieje możliwość skorzystania ze środków pomocniczych – PFRON.

  1. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – na co można je uzyskać?
  2. Ile kosztuje sprzęt rehabilitacyjny?
  3. Refundacja ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia – w jaki sposób uzyskać dofinansowanie?
  4. Jakie dokumenty przygotować, aby uzyskać dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny?

Kiedy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i co dokładnie obejmuje? Spróbujmy dowiedzieć się więcej na ten temat.

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – na co można je uzyskać?

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli PFRON mogą skorzystać osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. W określonych przypadkach mogą z niej także skorzystać osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Ze środków PFRON można skorzystać, decydując się na produkt z określonego katalogu sprzętów. Oznacza to, że nie wszystko obejmuje refundacja. Ustawa wymienia na przykład przedmioty ortopedyczne, ortezy, protezy, wózki inwalidzkie i inne. Nie każdy wie jednak, że istnieje też DOFINANSOWANIE PFRON NA SPRZĘT FITNESS. Może to być zatem rowerek stacjonarny, bieżnia, wioślarz, orbitrek i inne, pod warunkiem, że jest on wykorzystywany w celach rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Więcej na ten temat można przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wiele informacji zawiera także załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Ile kosztuje sprzęt rehabilitacyjny?

Dla wielu osób dofinansowanie przyznawane na sprzęt rehabilitacyjny to jedyna szansa na wyposażenie się w niezbędne do ćwiczeń urządzenia.

Przyjrzyjmy się przykładowym cenom za wybrane produkty:

  • balkonik rehabilitacyjny to koszt ponad 100 zł,
  • cena za wózek inwalidzki to od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych,
  • rowerki rehabilitacyjne kosztują kilka tysięcy złotych – dobre produkty można znaleźć za 2 czy 3 tysiące,
  • bieżnie rehabilitacyjne mogą kosztować nawet do niecałych 10 tysięcy złotych,
  • dobre orbitreki można znaleźć od 2 do około 10 tysięcy.

Można zatem zauważyć, że nawet jeżeli pacjent będzie wybierał najtańsze urządzenia, środki pomocnicze mogą okazać się niezbędne. Nie każdy ma przecież na zbyciu kilka tysięcy złotych, aby móc pozwolić sobie na nowoczesny, a przecież także niezbędny sprzęt. Z tego powodu warto zapoznać się z tym, w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, jakie dokumenty przygotować i jak często można się o nie starać. Warto zaznaczyć, że sporo istotnych informacji można znaleźć na przykład na stronie https://www.prolifter.pl/dofinansowanie-pfron-na-sprzet-fitness-pm-86.html.

Refundacja ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia – w jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie PFRON, konieczne jest spełnienie określonych odgórnie wymagań i przygotowanie niezbędnych dokumentów. Cały proces jest dosyć prosty. Należy złożyć zebrane dokumenty oraz fakturę do odpowiedniej instytucji, takiej jak MOPR, MOPS czy PCPR. Następnie konieczne jest poczekanie na wydanie decyzji. Jeżeli będzie ona pozytywna, można podpisać umowę i uzyskać dofinansowanie na wybrany sprzęt rehabilitacyjny. Aby z niego skorzystać, należy dostarczyć do sklepu dokumenty świadczące o przyznaniu dofinansowania oraz niezbędnych informacji na jego temat. Następnie konieczne jest wpłacenie wkładu własnego i zakup produktu. Kiedy sklep otrzyma resztę wymaganej kwoty od PFRON, wybrany sprzęt zostanie przekazany kupującemu.

Jakie dokumenty przygotować, aby uzyskać dofinansowanie na sprzęt fitness?

Aby bez problemów uzyskać dofinansowanie PFRON, warto zawczasu przygotować całą wymaganą dokumentację. Różni się ona w zależności od tego, kto stara się o środki pomocnicze. W przypadku podmiotów osób prowadzących działalność gospodarczą, niezbędne będzie zaświadczenie o pomocy de minimis (z bieżącego i dwóch poprzednich lat) lub oświadczenie o jego braku. Konieczne jest także dostarczenie danych o innych formach pomocy, jakie zostały udzielone. Osoby prowadzące zakład pracy chronionej, poza wyżej wymienionymi dokumentami muszą także przedstawić kopię decyzji o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej oraz dane o wysokości i o tym, jak wykorzystane były środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na 3 miesiące przed złożeniem wniosku. Osoby prywatne muszą przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokumenty, które świadczą o spełnieniu warunków dochodowych.

Dobry sprzęt fitness do rehabilitacji w domu może okazać się niezbędny podczas pracy nad stanem zdrowia. Warto zakupić nowoczesne urządzenia, korzystając z możliwości, jakie daje dofinansowanie PFRON.

Dofinansowanie na sprzęt fitness do rehabilitacji domowej

Warto przeczytać