Insulina podawana raz w tygodniu to przyszłość

Trwające rok badanie kliniczne fazy 3 sugeruje, że insulina podawana raz w tygodniu w leczeniu cukrzycy typu 1 jest potencjalnie równie skuteczna, co codzienne zastrzyki.

W podobnym badaniu fazy 3 naukowcy porównali skuteczność insuliny icodec podawanej raz w tygodniu i raz dziennie w leczeniu cukrzycy typu 2.

Okazało się, że zastrzyki icodec podawane raz w tygodniu były bardziej skuteczne w obniżaniu poziomu cukru we krwi niż standardowe zastrzyki podawane raz dziennie.

Naukowcy twierdzą, że jednotygodniowe zastrzyki z insuliny mogą zrewolucjonizować leczenie cukrzycy.

Nowa, podawana raz w tygodniu insulina może okazać się przełomowa dla osób cierpiących na cukrzycę, zgodnie z wynikami badań klinicznych.

Niedawne badanie kliniczne fazy 3, ONWARDS 6, porównało skuteczność i bezpieczeństwo podawania insuliny icodec raz w tygodniu z podawaniem insuliny degludec raz dziennie u dorosłych z cukrzycą typu 1. Degludec to długo działający lek insulinowy, który pomaga regulować poziom cukru we krwi.

Wyniki trwającego rok badania, opublikowane 17 października w The LancetTrusted Source, wskazują, że leczenie insuliną raz w tygodniu może działać równie dobrze, jak codzienne zastrzyki.

W innym badaniu klinicznym fazy 3, ONWARDS 3, naukowcy porównali skuteczność i bezpieczeństwo podawania insuliny icodec raz w tygodniu ze standardowym zastrzykiem degludec raz dziennie w leczeniu cukrzycy typu 2.

Okazało się, że podawanie insuliny icodec raz w tygodniu spowodowało większe obniżenie poziomu cukru we krwi niż podawanie insuliny degludec raz na dobę po 26 tygodniach. Wyniki tego badania zostały opublikowane w czerwcu w JAMATrusted Source.

Co więcej, wcześniejsze badanie opublikowane w marcu 2021 r. wykazało, że zastrzyki icodec mają podobne działanie obniżające poziom glukozy jak codzienne zastrzyki z insuliny.

Czy insulina podawana raz w tygodniu jest skuteczniejsza w leczeniu cukrzycy?

Zmierzyli poziom glukozy we krwi w 26. tygodniu, porównali go z wartościami wyjściowymi i zaobserwowali nieznaczne obniżenie poziomu hemoglobiny A1c (HBA1c) w obu grupach.

HBA1c mierzy średni poziom cukru we krwi w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Osoby bez cukrzycy zwykle mają wartości HBA1c poniżej 5,7% jednak osobom z cukrzycą zaleca się utrzymywanie poziomów 6,5% lub niższych.

U uczestników, którzy przyjmowali icodec, poziom HBA1c spadł ze średnio 7,59% na początku badania do 7,15%. Grupa przyjmująca degludec zmniejszyła się z 7,63% do 7,10%.

Naukowcy oszacowali, że różnica między tymi dwoma terapiami wyniosła 0,05%, co potwierdza, że icodec nie jest gorszy od degludecu i ma „znacznie zmniejszoną częstotliwość wstrzyknięć” w leczeniu cukrzycy typu 1.

Do badania ONWARDS 3 naukowcy zrekrutowali 588 osób w średnim wieku 58 lat z 11 krajów, w tym z USA, Argentyny i Chin. Wszyscy uczestnicy byli leczeni lekami obniżającymi poziom glukozy innymi niż insulina, a nieco ponad jedną trzecią stanowiły kobiety.

Podczas badania zostali oni losowo przydzieleni do otrzymywania jednego z następujących schematów leczenia przez 26 tygodni:

  • raz w tygodniu icodec i raz dziennie placebo,
  • raz dziennie degludec i raz w tygodniu placebo.

Ostatecznie naukowcy odkryli, że icodec obniżył poziom hemoglobiny A1c (HBA1c) w większym stopniu niż degludec.

Po 26 tygodniach poziom HBA1c wśród uczestników w grupie icodec spadł średnio z 8,6% do 7%. Tymczasem poziom HBA1c w grupie degludec spadł średnio z 8,5% do 7,2%.

Naukowcy zauważyli, że poziom glukozy na czczo i masa ciała nie różniły się znacząco między uczestnikami przyjmującymi icodec i degludec.

Jakie są działania niepożądane insuliny icodec podawanej raz w tygodniu?

W badaniu ONWARDS 6 naukowcy zgłosili 39 poważnych zdarzeń niepożądanych u 24 uczestników (8%), którzy przyjmowali icodec i 25 zdarzeń niepożądanych u 20 uczestników (7%), którzy przyjmowali degludec.

Jeden uczestnik zmarł, ale naukowcy twierdzą, że zgon ten prawdopodobnie nie był związany z leczeniem.

W obu badaniach klinicznych zdarzenia niepożądane obejmowały klinicznie istotną lub ciężką hipoglikemię – gdy poziom cukru we krwi jest niższy niż standardowy zakres.

Naukowcy zaangażowani w badanie ONWARDS 3 zauważyli, że od początku badania do 31 tygodnia, 8,9% uczestników w grupie icodec i 5,8% uczestników przyjmujących degludec doświadczyło hipoglikemii.

Ponadto, w trakcie trwania badania, 177 (60,4%) pacjentów w grupie icodec i 167 (56,8%) osób otrzymujących degludec doświadczyło zdarzeń niepożądanych. Naukowcy napisali, że 60 zdarzeń w grupie icodec i 46 w grupie degludec było prawdopodobnie związanych z leczeniem insuliną.

Zauważyli jednak, że większość zdarzeń była łagodna i obejmowała COVID-19, grypę i retinopatię cukrzycową, chorobę oczu, która może powodować utratę wzroku u pacjentów z cukrzycą.

Podczas gdy u 5,1% pacjentów w grupie icodec w porównaniu do 2% pacjentów przyjmujących degludec rozwinęła się retinopatia cukrzycowa, zauważyli oni, że bezwzględna różnica liczbowa była niewielka, a zaobserwowane różnice nie zostały odnotowane w poprzednich badaniach icodec.

Nadal potrzebne są dalsze badania nad zastrzykami raz w tygodniu

Naukowcy zaangażowani w oba badania kliniczne fazy 3 zwrócili uwagę na ograniczenia swoich badań.

W badaniu ONWARDS 6 naukowcy wymieniali otwarty projekt badania i wykorzystanie samodzielnego monitorowania poziomu cukru we krwi jako ograniczenia, które niosą ze sobą potencjalne ryzyko stronniczości.

„Nasze wyniki są bardzo obiecujące, ale konieczna jest dalsza analiza danych z ciągłego monitorowania poziomu glukozy i rzeczywistych badań” – powiedział prof.

Badacze zwracają również uwagę na wykluczenie chorób współistniejących lub brak świadomości badanych na temat istniejącej hipoglikemii jako kolejne ograniczenia, które mogą ograniczyć wyniki do szerszych populacji chorych na cukrzycę typu 1.

Badacze badania ONWARDS 3 zauważyli, że 26-tygodniowy czas trwania badania oznacza, że długoterminowe skutki pozostają nieznane.

Podobnie jak w przypadku badania ONWARD 6, w badaniu ONWARDS 3 nie gromadzono danych z ciągłego monitorowania stężenia glukozy ani danych dotyczących wyników zgłaszanych przez pacjentów.

„Chociaż icodec okazał się nieco lepszy w obniżaniu HBA1c, wykazał również więcej hipoglikemii” – zauważył dr Gutierrez. „Można się było tego spodziewać, ponieważ nie można go miareczkować tak często. Ponadto, w oparciu o projekt badania, miareczkowanie degludecu nie było optymalne”.

Źródło: https://www.medicalnewstoday.com/articles/once-weekly-insulin-icodec-injections-diabetes

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Zastrzyk w brzuch z insuliny

Warto przeczytać